خبر تکمیلی جشنواره فیلم و عکس تالاب انزلی

جوایز:

  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش عکاسی حرفه ای با دوربین عکاسی.
  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش عکاسی با تلفن همراه.
  • اهدای ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال به آثار اول تا سوم در بخش کلیپ و فیلم کوتاه یکصد ثانیه ای.
  • اهدای ۳۰ میلیون ریال به گزارش تصویری خبری برتر.
  • اهدای ۱۰ ، ۸ و ۷ میلیون ریال به آثار اول تا سوم و ۵ میلیون ریال به آثار چهارم تا دهم در بخش نقاشی کودک.

آخرین مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه سال ۹۹.
داوری آثار یکم تا چهارم اسفند ماه سال ۹۹.
اعلام نتایج و تقدیم جوایز، ششم اسفند ماه سال ۹۹.

ارسال آثار به : Cepa.guilan@gmail.com